Welkom bij Gezinshuis Gewoon Samen

Lijn-Gezinshuis-Gewoon-Samen

Graag vertellen wij u meer over wie wij zijn, wat we doen, hoe we dat doen en waarom we dat doen.

De naam van ons gezinshuis geeft het al aan: wij zijn vooral een heel gewoon gezin. Een gezin waar kinderen welkom zijn die (even) niet thuis kunnen wonen.
De kracht van het gewone leven is ons motto en we merken dat dit werkt.
Juist door een gewoon gezin te zijn met een huiselijke sfeer in een hele gewone wijk en een kindvriendelijke straat maakt dat kinderen zich snel op hun gemak voelen.

Ieder kind verdient een plek waar hij/zij zich mag ontwikkelen. Wij zijn een gezin waarbij het niet uitmaakt of je blank of bruin bent, of je goed of minder goed kunt leren. Je bent echt welkom zoals je bent.

Als gezinshuis zijn we SKJ geregistreerd en hebben we het keurmerk gezinshuizen.

Onze missie

Het is onze missie om de kinderen die aan onze zorg worden toevertrouwd een (zoveel als mogelijk) stabiele basis mee te geven, zodat ze voldoende bagage meekrijgen om een fijne plek in de maatschappij in te nemen.
Wij vinden het belangrijk dat ieder kind mee krijgt en ook gaat ervaren dat hij/zij het waard is om van te houden. Ieder kind heeft gaven en talenten en die willen wij helpen ontdekken en ontwikkelen.
Daarbij mag een kind zichzelf zijn en ook zijn/haar eigen identiteit behouden.                                  De drie pijlers onderaan deze pagina geven goed weer waar wij voor staan.

Martijn en Marjon Kats van Gezinshuis Gewoon Samen in Ede

De drie pijlers van onze opvoedingsstrategie

Je bent geliefd

Lijn-Gezinshuis-Gewoon-Samen

Je bent waardevol

Lijn-Gezinshuis-Gewoon-Samen

Je doet ertoe

Lijn-Gezinshuis-Gewoon-Samen

Dat betekent in het dagelijks leven dat wij achter gedrag kijken, dat we naast een kind gaan staan en kijken waar de behoefte ligt, zonder de regie over te nemen. De eigen identiteit van kinderen vinden wij erg belangrijk. Tegelijkertijd bieden wij ook duidelijke kaders en grenzen aan, zodat kinderen zich veilig voelen en het duidelijk is wat er van hen verwacht wordt.