Wat wij bieden

Lijn-Gezinshuis-Gewoon-Samen

In ons gezinshuis bieden wij kleinschalige opvang aan kinderen en jongeren vanaf 4  jaar.  Wij willen graag kleinschalig blijven om zo de persoonlijke aandacht voor ieder kind te kunnen waarborgen.

Kinderen/jongeren die even een time-out nodig hebben of kinderen/jongeren die vanuit een crisis een plekje zoeken zijn welkom. Maar ook bieden wij een perspectief zoekende plek aan met de mogelijkheid tot langdurige plaatsing.
In de jaren dat wij pleegzorg hebben geboden, hebben wij veel crisisplaatsingen gehad waarbij we mochten observeren en kijken naar gedrag van het kind. Kijkend naar wat een kind nodig had, konden we zo als pleegouders samen met de hulpverlening een helder beeld en strategie uitzetten voor een kind.

Wij hebben veel feeling en ervaring met kinderen met complex trauma, zoals hechtingsproblematiek en PTSS.
Maar ook kinderen met aan autisme verwante stoornissen en/of een licht verstandelijke beperking passen goed in ons gezin.

Ons gezinshuis

Ons gezinshuis is gevestigd in Ede, op loopafstand van het bos en in de buurt van de hei. Wij wonen op een woonerf, waardoor het buitenspelen op een fijne en veilige manier kan plaatsvinden. Speeltuintjes, voetbalveld en schoolplein liggen op steenworp afstand. Ook qua scholen is er een ruime keus: regulier, SBO, Cluster-4 en VSO.

Een gezinshuis is een gewoon huis in een gewone wijk, waar op een zo goed mogelijke manier wordt samengeleefd als een gewoon gezin.
Het combineert het vanzelfsprekende van een gezin met professionele zorg op kleine, persoonlijke schaal, zie ook deze link: https://youtu.be/4L7JBszE0oA

In ons gezinshuis krijgen de jongeren een zo normaal mogelijke opvoeding, maar wordt zo nodig ook voor extra (ambulante) behandeling gezorgd.

In deze video wordt uitgelegd wat een gezinshuis is

Wij willen samenwerken

Lijn-Gezinshuis-Gewoon-Samen

Wij willen heel graag samenwerken.
In de eerste plaats met ouders. Zij vormen de basis van de kinderen in ons gezinshuis. Die plek willen we ouders ook geven, door zo veel als mogelijk in contact met hen te zijn.
Maar ook willen we graag samenwerken met hulpverleners en andere betrokkenen die ons professioneel bijstaan in de zorg voor de kinderen. Kortom, het kind en zijn/haar welzijn staat bij ons centraal.

Wij hebben een christelijke overtuiging en zijn betrokken bij een lokale kerk.
We verwachten dat de aan ons toevertrouwde kinderen en het netwerk om hen heen rekening houdt met onze normen en waarden, net zoals wij dat andersom doen.

Ons gezinshuis ligt aan de rand van een park